Kolegji Universitar "Bedër"

Rruga Jordan Misja
Privat

Fakulteti I Shkencave Humane

  Bachelor
 • Marrdhenie Publike dhe Komunikim Marketingu
 • Shkenca Islame
 • Shkenca Komunikimi
 • Marketing
 • Drejtesi
 • Master Profesional
 • Komunikim marketingu
 • Master Shkencor
 • Drejtesi
 • Shkencat Moderne Islame
 • Shkencat e Komunikimit
 • Shkencat Themelore islame

Fakulteti I Filologjise dhe Edukimit

  Bachelor
 • Teknologji Informacioni dhe Komunikimi
 • Arsim Parashkollor dhe Fillor
 • Shkenca Kompjuterike
 • Psikologji Keshillimi dhe dhe Pedagogji
 • Gjuhe dhe Letersi Angleze
 • Master Profesional
 • Teknologji Informacioni ne Edukim
 • Mesuesi,Gjuhe angleze per Arsimin e Mesem
 • Master Shkencor
 • Psikologji,Keshillimi dhe Pedagogji
 • Gjuhe dhe letersi Angleze