Akademia e Forcave te Armatosura

Rruga e Dibres
Publik

Akademia e Forcave te Armatosura

  • Kursi i Larte i Sigurise dhe Mbrojtjes
  • Kursi Themelor i Oficerit te Shtabit
  • Kursi i Komandes dhe Shtabit te Pergjithshem
  • Kursi i Arsimimit te Pergatitjes se Oficereve te Rinj