Akademia e Sigurise

Sauk
Publik

Fakulteti i Sigurisë dhe Hetimit

  Bachelor
 • Siguri dhe hetim
 • Master Profesional
 • Hetim Krimi
 • Rendi dhe Siguria Publike
 • Master Shkencor
 • Specialist I “Rendit dhe Sigurisë Publike”
 • Specialistë për “Kufirin dhe Migracionin”

Kolegji i Policisë

  Cikli I & II
 • Gjuhë e huaj (anglisht)
 • Aftësim profesional policor
 • Armët e policisë dhe qitje
 • Teknologji-informacioni
 • Policim në patrullë
 • Ndihma e parë mjekësore