Akademia Studimeve Albanologjike

Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 3
Publik

Akademia e Studimeve Albanologjike

    Master Profesional
  • Gjuhe Shqipe
  • Studime Letrare
  • Master Shkencor
  • Histori Moderne e Shqiperise
  • Etnologji dhe Folklor
  • Arkeologji