Takim me studentë të Fakultetit të Drejtësisë

Takim me studentë të Fakultetit të Drejtësisë

Në Zyrën e Këshillimit të Karrierës u zhvillua një takim informues me studentët e Fakultetit të Drejtësisë. Gjatë takimit u fol për shërbimet që ofron Zyra e Këshillimit të Karrierës si dhe orientim për profesionin e tyre të ardhshëm dhe fushat ku mund të profilizohen.

Pjesëmarrës në këtë event isht Znj. Laura Deliu , Drejtoreshë Juridike në Bashkinë Tiranë si dhe Znj.Iva Beharaj, Drejtoreshë për Rininë.