03 Shkurt

Një Ditë Në Universitet

Një Ditë Në Universitet Zyra e Këshillimit të Karrierës Bashkia Tiranë, vizitojë ambientet e Universitetit Metropolitan për të kryer një takim me studentë të Fakultetit Ekonomik të këtij institucioni. Në këtë takim u prezantuan shërbimet e zyrës së karrierës dhe …

03 Shkurt

Takim me studentë të Fakultetit të Drejtësisë

Takim me studentë të Fakultetit të Drejtësisë Në Zyrën e Këshillimit të Karrierës u zhvillua një takim informues me studentët e Fakultetit të Drejtësisë. Gjatë takimit u fol për shërbimet që ofron Zyra e Këshillimit të Karrierës si dhe orientim …